tel Tel: 22648300  whatsapp Fax: 23845700  email e-mail: calvinl@rholding.com.hk / salinay@rholding.com.hk  English  

☁️偉 卓 集 團 有 限 公 司 

 

地 址 : 香港九龍新蒲崗雙喜街17號富德工業大廈13/F C室
電 話 : (852) 2264-8300
傳 真 : (852) 2384-5700
聯絡人: Calvin Luk (陸先生)
              Salina Yeung(楊小姐)

 

電 郵 : calvinl@rholding.com.hk
               salinay@rholding.com.hk

 

☁️東 莞 市 東 城 偉 卓 製 衣 廠

 

地 址 : 東莞市東城主山大塘頭西街15號
電 話 : (86) 0769- 2208-7076
傳 真 : (86) 0769- 2208-6953

 

 

×