Tel: 27822888/25540888  whatsapp: 61520868  e-mail: fungvalleyltd.gmail.com  English  

                                                                                                                               豐之谷
新界深井專業家居設計,安裝及維修工程多元化公司.專營廚櫃及衣櫃訂​造.
我們承接各項室內裝修工程,無論是全新的吉舖或吉屋,抑或是重新設計及裝修,我們的設計師均會細心與客人作出適當的溝通,一方面配合客人的理想設計模式,一方面替客人擬訂合適方案,運用恰當的施工時間,取得最理想的規劃效果

 

×